Zakaj je pomembno da začnemo zgodaj

 

Zgodnje interakcije, ki jih imajo otroci z odraslimi, v veliki meri vplivajo na to kako se otroci razvijajo  in učijo.

Če se odrasli pozitivno odzivajo že na dojenčkovo zgodnjo vokalizacijo in ga tudi kasneje aktivno vključujejo v interakcije, otroci pridobivajo veščine, ki so nujne za razvoj govora in jezika. Taki otroci imajo praviloma bogatejši besednjak, uporabljajo kompleksnejše povedi, so spretnejši v socialnih odnosih in učno uspešnejši.

Komunikacijske veščine se začnejo razvijati takoj, ko se otrok rodi. Njegove komunikacijske pobude v tem obdobju še niso usmerjene in zaveste, a za to nič manj pomembne za nadaljnji razvoj komunikacijskih veščin in govora.

Za otroka, ki ne zmore vzpostaviti učinkovite komunikacije, lahko življenje postane zelo stresno in zmedeno, kar  ima lahko zelo škodljive posledice ne samo za otroka ampak za celotno družino.

Otrok, ki ne more uspešno sporočati svojih želja in potreb postane frustriran in jezen nase, prav tako je jezen na ljudi okrog sebe, ker ga ne razumejo. Otrokova frustracija lahko vodi v umik iz govornih situacij ali pa v socialno manj sprejemljiva vedenja.

Prav zato so otroci s težavami na področju govorno jezikovne komunikacije pogosto prepoznani  in obravnavani kot otroci z vedenjskimi težavami, čeprav je problem komunikacije tisti, ki bi ga bilo potrebno reševati.

Ko otroci izboljšajo svoje komunikacijske veščine pogosto postopoma izzvenijo tudi vedenjske težave.

Otrok med igro in interakcijami s sorojenci in prijatelji ob komunikacijskih veščinah razvija tudi medosebne in socialne veščine. Zaradi teh veščin se bo počutil prijetneje v socialnih situacijah, lažje bo začenjal pogovor z vrstniki in sklepal nova prijateljstva. Skozi te odnose se bodo izboljševale njegove veščine poslušanja, kakor tudi sposobnost interpretacije neverbalnih komunikacijskih znakov in sposobnost empatije.

Zmožnost, da učinkovito komuniciramo z ljudmi okrog sebe, pa naj za to uporabljamo besede, slike ali geste, naredi ta svet dosti prijaznejši.

Če ste zaskrbljeni glede tega ali vas otrok dobro razume, če ste zaskrbljeni glede otrokove zmožnosti komunikacije z vami ali drugimi družinskimi člani ali če vas skrbi otrokova sposobnost, da se poveže z vami ali drugimi družinskimi člani ali prijatelji, morate odreagirati čim prej.

Za to, da preverite svoje skrbi v zvezi z govorno jezikovnim razvojem svojega otroka in da po potrebi ukrepate NI NIKOLI PREZGODAJ.

Prej ko boste začeli ukrepati, prej se bodo komunikacijske veščine otroka izboljšale, prej bo otrok postal samozavestnejši, prej se bo izboljšalo otrokovo vedenje, prej bo otrok nadoknadil ali zmanjšal razkorak med svojimi  komunikacijskimi veščinami in komunikacijskimi veščinami svojih vrstnikov.