Zakaj v družino usmerjena intervenca

 

V družino usmerjena praksa  otroka vidi kot del dinamičnega družbenega sistema in družino kot najpomembnejši element v otrokovem življenju. Takšna usmeritev prepoznava medsebojno povezanost družinskega sistema, z uvidom, da vsako dejanje ali dogodek, ki vpliva na enega člana družinske enote, vpliva na vse.

V petindvajsetih letih mojega dela z otroki sem spoznala, da otroci najbolje napredujejo, kadar imajo poleg neposrednega terapevtskega dela, zagotovljeno ustrezno podporo v svojem primarnem, domačem okolju.

Uspeh je zagotovljen takrat, ko opolnomočim starše, ki so otrokovi prvi in najpomembnejši komunikacijski partnerji, da zmorejo v ambulanti predstavljene in pridobljene veščine prenesti v svoje življenje.

To seveda ne pomeni, da starši postanejo otrokovi govorni terapevti.

Ne, starši ostanejo starši in prav to je njihova največjega prednost. Starši imajo s  svojim otrokom stkane najglobje čustvene vezi in oni so tisti, s katerimi otrok najlažje in najraje vstopa v komunikacijo.

Prav zato  je povečana odzivnost staršev neposredno povezana z optimalnim govornim napredkom otrok in izboljšanjem njihove pozitivne govorne samopodobe.

Usposabljanje staršev, da se bolje odzivajo na komunikacijske poskuse svojih otrok in jim pomagajo pri razvoju aktivne in funkcionalne komunikacije, je zato ključna in prednostna komponenta  vsake obravnave, ki jo ponujamo majhnim otrokom z zaostankom v govorno jezikovni komunikaciji.

Hanen program Za pogovor sta potrebna dva, opolnomoči starše, da zmorejo delovati  kot primarni govorni spodbujevalci (podporniki) svojih otrok, poleg tega poveča njihove kompetence in zaupanje, da prevzamejo to vlogo.

V družino usmerjena praksa zagotavlja podporo in je vir informacij, ki jih družine potrebujejo, da ustvarijo primerne učne priložnosti, ki spodbujajo otrokov razvoj.

Tudi mednarodne raziskave dosledno potrjujejo, da je vključenost primarnih skrbnikov v zgodnje logopedske intervence otrok s težavami v razvoju ključna za uspešnost teh intervenc. Dokazujejo celo, da je ugodnejši  izid za otroke neposredno povezan z zgodnejšo vključenostjo družine v obravnavo.